Utveckling av programområdet

Programområdet Sötvatten har funnits under flera decennier, och under den tiden har programområdets innehåll utvecklats. I dag ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för stora delar av sötvattensprogrammet, men Naturvårdsverket har fortsatt ansvar för den miljöövervakning i sötvatten som berör miljögifter.

Sidan senast uppdaterad: 5 februari 2014Sidansvarig: Karl Lilja