Miljögifter - provbankning

Delprogrammet syftar till att insamla fisk, huvudsakligen abborre i söder och röding i norr.

Sidan senast uppdaterad: 16 augusti 2013Sidansvarig: Karl Lilja