Provbankning samt analys av metaller och organiska miljögifter i limniska fiskarter

Delprogrammet syftar till att insamla fisk, huvudsakligen abborre i söder och röding i norr, samt analys av metaller och organiska miljögifter.

Sidan senast uppdaterad: 2 september 2019Sidansvarig: Åsa Andersson