Provbankning samt analys av metaller och organiska miljögifter i limniska fiskarter

Delprogrammet syftar till att insamla fisk, huvudsakligen abborre i söder och röding i norr, samt analys av metaller och organiska miljögifter.

Sidan senast uppdaterad: 10 september 2018Sidansvarig: Åsa Andersson