Smågnagarövervakning – skog

Delprogrammet omfattar sorkar och lämlar. Syftet är att följa deras populationsfluktuationer samt ge underlag för miljögiftsanalyser.

Sidan senast uppdaterad: 6 maj 2019Sidansvarig: Ola Inghe