Miljögifter i biota - skog

Vid Grimsö forskningsstation i Västmanland har prover av lever, njure och muskel från älg samlats in sedan 1980. Detta biologiska material – biota – har tidigare analyserats med avseende på metallhalter. Idag sker endast lagring av materialet från provtagningarna i Miljöprovbanken.

Sidan senast uppdaterad: 14 september 2020Sidansvarig: Anna Hellström