Markinventeringen, MI

Delprogrammet är en kartläggning av markförhållanden, markkemi och vegetation inom cirka 23 500 objektivt utlagda provytor spridda över hela landet, förutom i fjälltrakterna.

Sidan senast uppdaterad: 20 oktober 2017Sidansvarig: Ola Inghe