Integrerad miljöövervakning

Inom den integrerade övervakningen görs omfattande mätningar av miljötillstånd och omsättning av olika ämnen inom fyra små avrinningsområden.

Sidan senast uppdaterad: 23 april 2018Sidansvarig: Ola Inghe