Integrerad miljöövervakning

Inom den integrerade övervakningen görs omfattande mätningar av miljötillstånd och omsättning av olika ämnen inom fyra små avrinningsområden.

Sidan senast uppdaterad: 16 april 2021Sidansvarig: Ola Inghe