Integrerad miljöövervakning

Inom den integrerade övervakningen görs omfattande mätningar av miljötillstånd och omsättning av olika ämnen inom fyra små avrinningsområden.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2017Sidansvarig: Ola Inghe