Integrerad miljöövervakning

Inom den integrerade övervakningen görs omfattande mätningar av miljötillstånd och omsättning av olika ämnen inom fyra små avrinningsområden.

Sidan senast uppdaterad: 6 maj 2019Sidansvarig: Ola Inghe