Partiklar i luft

Delprogrammet övervakar halter och trender för partiklar och sot i bakgrundsluft i Sverige. Det följer upp miljökvalitetsmålet Frisk luft. Utöver detta delprogram sker mätningar av kommunerna för kontroll av miljökvalitetsnormen.

Sidan senast uppdaterad: 1 oktober 2018Sidansvarig: Johan Genberg Safont