Ozonskiktets tjocklek

Delprogrammet följer tidsmässiga förändringar av ozonskiktets tjocklek i atmosfären över Sverige. Delprogrammet följer upp miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö.

Sidan senast uppdaterad: 26 februari 2018Sidansvarig: Lars Klintwall