Metaller i mossa

Syftet med delprogrammet är att följa förändringar av nedfallet av metaller över Sverige. Delprogrammet följer upp miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Frisk luft.

Sidan senast uppdaterad: 19 juni 2018Sidansvarig: Petra Hagström