Svensk Fågeltaxering

Delprogrammet organiserar övervakning av häckfåglar samt stannfåglar vintertid, till stora delar baserat på frivilliga insatser.

Sidan senast uppdaterad: 2 mars 2020Sidansvarig: Ola Inghe