Svensk Fågeltaxering

Delprogrammet organiserar övervakning av häckfåglar samt stannfåglar vintertid, till stora delar baserat på frivilliga insatser.

Sidan senast uppdaterad: 23 oktober 2017Sidansvarig: Ola Inghe