Sjöfågelinventering

Delprogrammet är den svenska delen av en internationellt samordnad räkning av simfåglar, framför allt andfåglar, på övervintringsområden.

Sidan senast uppdaterad: 16 augusti 2017Sidansvarig: David Schönberg Alm