Sjöfågelinventering

Delprogrammet är den svenska delen av en internationellt samordnad räkning av simfåglar, framför allt andfåglar, på övervintringsområden.

Sidan senast uppdaterad: 25 juni 2020Sidansvarig: David Schönberg Alm