Nationell övervakning av kustfågel

Delprogrammet syftar till att samla in data och beskriva trender för häckande kustfåglar längs med Sveriges kust.

Sidan senast uppdaterad: 25 juni 2020Sidansvarig: David Schönberg Alm