Sträckfågelräkning Falsterbo

Räkning av rovfåglar och ett stort antal andra utsträckande fågelarter sker vid Nabben (SV Skåne) varje höst.

Sidan senast uppdaterad: 1 december 2020Sidansvarig: David Schönberg Alm