Sträckfågelräkning Falsterbo

Räkning av rovfåglar och ett stort antal andra utsträckande fågelarter sker vid Nabben (SV Skåne) varje höst.

Sidan senast uppdaterad: 26 april 2017Sidansvarig: David Schönberg Alm