Svensk dagfjärilsövervakning

Naturvårdsverket driver sedan 2010 ett delprogram för volontärbaserad övervakning av dagfjärilar inom miljöövervakningens programområde Landskap.

Sidan senast uppdaterad: 1 mars 2017Sidansvarig: Johan Abenius