Smågnagarövervakning – fjäll

Delprogrammet omfattar sorkar och lämlar. Syftet är att följa deras populationsfluktuationer samt ge underlag för miljögiftsanalyser.

Sidan senast uppdaterad: 23 april 2018Sidansvarig: Ola Inghe