Miljögifter i urban miljö

Inom Miljögiftssamordningens delprogram om miljögifter i urban miljö följs förekomster av kemikalier i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk.

Sidan senast uppdaterad: 6 juli 2017Sidansvarig: Linda Linderholm