Markpackning

Syftet med delprogrammet om markpackning är att studera strukturen i alven, alltså det undre lagret av kulturjordmånen.

Sidan senast uppdaterad: 31 oktober 2016Sidansvarig: Anna Lena Carlsson