Jordbruksmark i NILS-programmet

Jordbruksverket genomförde 2002–2004 en nationell inventering av Sveriges ängs- och betesmarker.

Sidan senast uppdaterad: 2 mars 2016Sidansvarig: Anna Lena Carlsson