Inventering av mark och gröda

Under 1995 karterade Institutionen för mark och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, systematiskt den svenska åkermarken på innehållet av humus. Också de viktigaste markkemiska egenskaperna undersöktes under 1995.

Sidan senast uppdaterad: 26 februari 2016Sidansvarig: Anna Lena Carlsson