Luftföroreningar – exponeringsstudier

Inom delprogrammet följs personer i några tätorter, bland annat Göteborg, Lindesberg, Lund/Malmö, Umeå och Stockholm, vad gäller deras exponering för luftföroreningar.

Sidan senast uppdaterad: 13 mars 2018Sidansvarig: Karin Norström