Luftföroreningar – exponeringsstudier

Inom delprogrammet följs befolkningens exponering för luftföroreningar såväl i tätorter som i bakgrundsluft.

Sidan senast uppdaterad: 26 februari 2020Sidansvarig: Siiri Latvala