Luftföroreningar – exponeringsstudier

Inom delprogrammet följs befolkningens exponering för luftföroreningar såväl i tätorter som i bakgrundsluft.

Sidan senast uppdaterad: 12 mars 2019Sidansvarig: Siiri Latvala