Luftföroreningar - hälsoeffekter

Inom delprogrammet undersöks sambandet mellan luftföroreningshalter i utomhusluft och olika typer av besvär och hälsoeffekter.

Sidan senast uppdaterad: 12 mars 2019Sidansvarig: Siiri Latvala