Luftföroreningar - hälsoeffekter

Studien av besök vid sjukhusens mottagningar är en uppföljning av tidigare studier av hur akuta effekter av luftföroreningar påverkar antalet personer som behöver sjukhusvård för sjukdomar i andningsorganen.

Sidan senast uppdaterad: 3 maj 2017Sidansvarig: Britta Hedlund