Biologiska mätdata - organiska ämnen

I delprogrammet ingår studier av olika grupper av befolkningen. Ett flertal organiska ämnen följs till exempel i blod och urin från unga män och kvinnor och i prover från ammande mödrars bröstmjölk.

Sidan senast uppdaterad: 7 december 2020Sidansvarig: Karin Norström