Biologiska mätdata - organiska ämnen

I delprogrammet ingår studier av olika grupper av befolkningen. Unga män och kvinnor följs vad gäller långlivade organiska ämnen. Storkonsumenter av fisk följs med mätningar av kvicksilver. I prover från ammande mödrars bröstmjölk följs halter av bland annat flamskyddsmedel.

Sidan senast uppdaterad: 19 mars 2018Sidansvarig: Karin Norström