Biologiska mätdata - metaller

I delprogrammet ingår undersökningar av blyhalten i blod, kvicksilver i hår och halten av kadmium i urin.

Sidan senast uppdaterad: 2 maj 2017Sidansvarig: Britta Hedlund