Biologiska mätdata - metaller

I delprogrammet ingår undersökningar av blyhalten i blod, kvicksilver i hår och halten av kadmium i urin.

Sidan senast uppdaterad: 20 januari 2020Sidansvarig: Karin Norström