Vindkraftens påverkan på marint liv

En ny rapport från Vindval har sammanställt information kring de miljöeffekter som identifierats i kontrollprogram för vindkraft i vatten, med fokus på Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och Belgien.

Sidan senast uppdaterad: 4 oktober 2017Sidansvarig: Kerstin Jansbo