Vindkraftens påverkan på marint liv

Hur framtida kontrollprogram för havsbaserad vindkraft ska utformas, och möjligheten att dämpa buller från pålningsljud, studeras i två projekt inom Vindval.