Vindkraftens påverkan på marint liv

En ny studie från Vindval har tagit fram ett vetenskapligt underlag om ljudet från pålning i havet och hur detta påverkar det marina livet.