Vindkraftens påverkan på marint liv

Energimyndigheten har beviljat medel till en uppdatering av syntesrapporten ”Vindkraftens effekter på marint liv”, från 2012.

Sidan senast uppdaterad: 3 december 2020Sidansvarig: Kerstin Jansbo