Vindkraftens påverkan på marint liv

En rapport från Vindval har sammanställt information om de miljöeffekter som identifierats i kontrollprogram för vindkraft i vatten. Rapporten har fokus på Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och Belgien.

Sidan senast uppdaterad: 5 februari 2019Sidansvarig: Kerstin Jansbo