Nya projekt om människors upplevelser av ljud

Människors upplevelser av ljud från vindkraftverk undersöks i två forskningsprojekt som rapporterar under 2017. I slutet av 2016 kommer slutrapport från ett annat, mindre projekt som studerar kontrollprogram för buller.