Nya projekt om människors upplevelser av ljud

Människors upplevelser av ljud från vindkraftverk undersöks i två forskningsprojekt som pågår till juli 2017. Ett mindre projekt studerar kontrollprogram för buller och rapporterar under hösten 2016.