Forskning om människors upplevelser av ljud

Människors upplevelser av ljud från vindkraftverk undersöks i två forskningsprojekt som rapporterar i slutet av 2017. Ett annat, mindre projekt har studerat kontrollprogram för buller från vindkraft. Rapporten publicerades i maj 2017.