Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss

Rapporten ”Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss - Uppdaterad syntesrapport 2017” (rapportnr 6740) ger en aktuell bild av kunskapsläget vad gäller vindkraft, fåglar och fladdermöss.

Sidan senast uppdaterad: 30 juni 2017Sidansvarig: Kerstin Jansbo