Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss

Hur nordfladdermus och barbastell påverkas av vindkraft beskrivs i en rapport från Vindval. Författarnas slutsats är att den direkta effekten från vindkraft på de båda arterna antagligen är liten.

Sidan senast uppdaterad: 21 oktober 2019Sidansvarig: Kerstin Jansbo