Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss

Sambandet mellan fladdermusaktivitet och täthet av insekter har studerats vid ett vindkraftverk. En ny rapport från Vindval visar ett tydligt samband mellan vindhastighet och förekomst av insekter.

Sidan senast uppdaterad: 2 september 2020Sidansvarig: Kerstin Jansbo