Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss

En ny rapport från Vindval beskriver hur nordfladdermus och barbastell påverkas av vindkraft. Författarnas slutsats är att den direkta effekten från vindkraft på de båda arterna antagligen är liten.

Sidan senast uppdaterad: 23 oktober 2018Sidansvarig: Kerstin Jansbo