Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss

Rapporten ”Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss - Uppdaterad syntesrapport 2017” ger en aktuell bild av kunskapsläget vad gäller vindkraft, fåglar och fladdermöss.

Sidan senast uppdaterad: 1 mars 2018Sidansvarig: Kerstin Jansbo