Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss

Flera nya studier inom forskningsprogrammet Vindval ska öka kunskapen om vindkraftens påverkan på fladdermöss. Målet är att hitta effektiva åtgärder för att skydda fladdermössen.