Forskningsrapporter Däggdjur på land

Vindval har publicerat en syntesrapport med svensk och internationell forskning om däggdjur på land. Vindkraftens påverkan på renar och rennäring har studerats i tre projekt.

Sidan senast uppdaterad: 3 januari 2017Sidansvarig: Kerstin Jansbo