Forskningsrapporter Däggdjur på land

Vindval har publicerat en syntesrapport med svensk och internationell forskning om däggdjur på land. Vindkraftens påverkan på renar och rennäring har studerats i tre projekt.

Sidan senast uppdaterad: 23 december 2019Sidansvarig: Kerstin Jansbo