Vindkraftens påverkan på däggdjur på land

I Sverige och Norge har det genomförts flera studier om vindkraft, ren och renskötsel. Resultaten från studierna skiljer sig delvis åt, och i ett nyligen avslutat projekt har forskarna sökt klargöra varför.

Sidan senast uppdaterad: 9 oktober 2017Sidansvarig: Kerstin Jansbo