Planering och vindkraft

Fyra projekt om planering och vindkraft har beviljats stöd från Energimyndigheten. Projekten ska förbättra förutsättningarna att i planeringen göra avvägningar mellan olika intressen för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraften.

Sidan senast uppdaterad: 10 maj 2019Sidansvarig: Kerstin Jansbo