Planering och vindkraft

Fyra projekt om planering och vindkraft pågår inom Vindval. Projekten är fleråriga och ska förbättra förutsättningarna att i planeringen göra avvägningar mellan olika intressen för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraften.

Sidan senast uppdaterad: 22 oktober 2019Sidansvarig: Kerstin Jansbo