Internationell utvärdering av svensk viltforskning

Naturvårdsverket har låtit utvärdera den forskning som finansierats via Viltvårdsfonden 2003–2014. Utvärderingen utfördes av en internationell expertpanel med bakgrund i olika forskningsområden. Panelens omdömen och rekommendationer presenteras i rapport på engelska med svensk sammanfattning.