Internationell utvärdering av svensk viltforskning

Naturvårdsverket har låtit utvärdera den forskning som finansierats via Viltvårdsfonden 2003–2014.