Vilt, människa, samhälle – en återblick

Forskningsprojektet ska bli en sammanställning av viltets historia i Sverige och människans relation till vilt genom tiderna.