Skandinaviska björnprojektet

Skandinaviska björnprojektet är ett nordiskt forskningssamarbete med fokus på ekologi och förvaltning. Bland annat undersöks attityder till björn, hur björnstammarna påverkas av modernt skogsbruk och klimatförändringar, samt effekter av en adaptiv förvaltning.