Rödräven på spåret

Ett projekt som beviljats anslag ur Viltvårdsfonden 2016.