Data från Rovbase i nytt forskningsprojekt

Rovdjurspopulationer som växer, krymper eller förflyttar sig innebär utmaningar för förvaltningen. I ett nytt projekt finansierat av Naturvårdsverket försöker forskare ta fram verktyg för att uppskatta populationers storlek och utveckling.