Beyond moose: Ekologi och flerartsförvaltning av svenska klövdjurssamhällen

Ett projekt som beviljats anslag ur Viltvårdsfonden 2016.