Skador på gröda – hur optimera skadebekämpning av vildsvin och annat klövvilt

När vildsvinspopulationen växer ökar också skadorna på jordbruksgrödor. Forskningsprojektet undersöker olika förebyggande åtgärder och gör också en analys av hur effektiva olika åtgärder är ur ett ekonomiskt perspektiv.