Proaktiv förvaltning – modellering av olika scenarier för CWD hos hjortdjur

Ett projekt som beviljats anslag ur Viltvårdsfonden 2017.