Utsatta gräsänder: rörelsemönster, överlevnad och effekter på biologisk mångfald

Ett projekt som beviljats anslag ur Viltvårdsfonden 2017.