Från fält till flyttväg – förvaltning av gäss i det nya jordbrukslandskapet

Ett projekt som beviljats anslag ur Viltvårdsfonden 2017.