Forskningsprojekt 2017

Naturvårdsverket har beviljat fem projekt anslag ur Viltvårdsfonden 2017.