Skandinaviska björnprojektet

Skandinaviska björnprojektet är ett nordiskt forskningssamarbete med fokus på ekologi och förvaltning. Bland annat har man tittat på attityder till björn och effekter av en adaptiv förvaltning.