Kostnader för rovdjur – kompensation och förebyggande åtgärder

Ett forskningsprojekt som syftar till att beräkna olika typer av kostnader för frilevande rovdjur i Sverige, samt utvärdera de styrmedel som används för skadeersättning och förebyggande åtgärder.