Effekter av jakt och populationstäthet och utbredning av järv och lodjur

Det svenska järvprojektet tar fram ekologisk kunskap för långsiktig förvaltning av järv. I denna del undersöks bland annat jaktens effekter på populationernas täthet och utbredning utifrån befintliga data.