Motåtgärder kronviltets Cervus elaphus barkskalning

Ett forskningsprojektet som ska kartlägga faktorer som påverkar barkskalning samt samla information om metoder för att motverka skador.