Rödrävens ekologi i kulturlandskapet

Rödräven har en central roll i de skandinaviska ekosystemen och mycket tyder på att rödräven ökar både i antal och utbredning. I detta skandinaviska samarbetsprojekt studeras rödrävens ekologi.