Scandcam – utveckling av viltkameraövervakning

Hur påverkas däggdjurssamhällen av förändringar i djurens miljö – och hur kan ett bra inventeringsverktyg för att övervaka en sådan utveckling se ut?