Utfodring – konsekvenser för jordbruk och ekosystem

Ett experimentellt forskningsprojekt med syfte att identifiera faktorer som påverkar hur vildsvin, rådjur och dovhjort väljer habitat.