Olika scenarier för CWD hos hjortdjur

Under 2016 upptäcktes fall av prionsjukdomen Cronic Wasting Disease, CWD, på vildren och älg i Norge. Forskningsprojektet har som mål att simulera hur en spridning av CWD bland svenska hjortdjur skulle kunna se ut.