Forskning om vilt

Forskningsmedel ur Viltvårdsfonden ska utveckla vetenskapligt baserad kunskap för hållbar förvaltning av vilt som naturresurs. Här finns forskningsstrategin och forskningsprojekt.