Värdet av ekosystemtjänster

Forskningssatsningen kommer att belysa hur värdet av ekosystemtjänster bättre kan beaktas i olika beslutssituationer.